"Kościół żyje, by ewangelizować"
Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, 14

dlonie

Wiara w Jezusa nas łączy

rybacy

Pójdźcie za Mną,
a uczynię was rybakami ludzi

Mt 4,19

ludzie

Prawdziwy Kościół nigdy nie upadnie.
Jego fundamentem jest skała.

T.S. Eliot

KONGRES NOWEJ EWANGELIZACJI ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami.” (Dz 1,8)

Pierwszym celem I Kongresu Nowej Ewangelizacji jest przeżycie dni wspólnoty przez członków ruchów, grup i wspólnot działających na terenie archidiecezji oraz wiernych niezrzeszonych, po to, by: doświadczyć mocy Słowa Bożego, doświadczyć działania Ducha Świętego i odkryć powołanie do ewangelizacji. Dlatego też program Kongresu byłby realizowany w trzech wymiarach:

Cele Kongresu:

  1. Słuchanie Słowa Bożego – konferencje rekolekcyjne.
  2. Modlitwa o wylanie Ducha Świętego.
  3. Świadectwo – wyjście ewangelizacyjne na ulice miasta

Drugim celem Kongresu jest praktyczne przygotowanie ewangelizatorów do pracy ewangelizacyjnej w swojej parafii/wspólnocie, polegające na prezentacji konkretnych narzędzi i form ewangelizacji.

Plakat właściwy

January 31, 2015
Łódzka Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło Życie